Tags: bệnh viện

Dịch vụ vệ sinh bệnh viện, phòng khám

Dịch vụ vệ sinh bệnh viện, phòng khám
Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu  tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới, vì đây ...