Tags: nhà vệ sinh

Mẹo vệ sinh sàn và tường nhà vệ sinh

Mẹo vệ sinh sàn và tường nhà vệ sinh
Trong 7 giờ một con vi khuẩn có thể trực phân thành 1 triệu con và khi xả nước bồn cầu, vi khuẩn có thể bắn ra 4 ...